Martinský rínok

FLASH SPRÁVY
nové články

Francúzi v Povstaní

Zdroj obrázku:ambafrance.sk

Pred desiatimi dňami sme sa z informácie od francúzskej ambasády dozvedeli správu o úmrtí pána Naëla, posledného preživšieho z jednotky francúzskych partizánov, ktorú v bojoch SNP viedol kapitán Georges Bazarer de Lannurien. Vtedy 19-ročný Roger Naël bol v roku 1944 najmladší z 200 Francúzov z práporu Foch, ktorí bojovali proti nemeckej armáde na území Slovenska. Obec Strečno udelila Naëlovi v roku 2017 čestné občianstvo, v tom istom roku v septembri získal francúzsky partizán i štátne vyznamenanie SR Rad Bieleho dvojkríža.
ambafrance.sk
Zdroj fotografie: sk.ambafrance.org

Roger Naël, bol ako 92– ročný vyznamenaný prezidentom SR Radom Bieleho dvojkríža, 3. triedy. Vyznamenanie mu v mene prezidenta Andreja Kisku odovzdával Igor Slobodník, veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku.

Občania Francúzskej republiky zohrali v Slovenskom národnom povstaní významnú úlohu. Najpočetnejšia jednotka sa vytvorila v Turci z príslušníkov armády a z dobrovoľníkov. Do nášho regiónu sa Francúzi dostali zo zajateckého tábora v maďarskom mestečku Balaton Boglár a z nútených prác v  zbrojovke v Dubnici nad Váhom.

Francúzi sa na našom území regrutovali z vojakov a dôstojníkov, ale aj z civilných obyvateľov a ich prvý kontakt so slovenskou pôdou sa datuje do roku 1942. V Turci pôsobilo silné protiokupačné zoskupenie a francúzska jednotka pod vedením Georgessa de Lannuriena mala v tom čase 99 príslušníkov. Jej prvou bojovou úlohou bolo obsadenie pošty a železničnej stanice vo Vrútkach 28. augusta 1944. Jednotka hrdinsky bojovala pod Strečnom a pri Domašínskom meandri, v Slovenskom Pravne, Brieští a pri Čremošnom.

Zdroj fotografie: wikimedia.org

Nech kvitne bratstvo z ohňa povstania
Nech hroby padlých venčia kvety lúk
Na večnú slávu synom Francúzska
Ich k činom odvážnym viedla Marseillaisa
A v boji spoločnom padli – zvíťazili
Za šťastie naše i za šťastie ľudstva.

Slovenský preklad textu na pylóne pamätníka francúzskym partizánom na Strečne.

Z 863 francúzskych občanov, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny na území Československa, našlo 107 svoj hrob na Slovensku. Medzi tými, ktorí sa nevrátili k svojim rodinám a zahynuli počas Povstania na území Turčianskej kotliny, boli aj Georges Laurens a Antoine Marius Jannone. Padli v doline Malá v lokalite Pod skalou, 26. a 27. marca 1945, iba 15 dní pred oslobodením Martina. Miesto je skryté v lesnom poraste Martinských holí. O túto lokalitu sa od 22. júna 2016 starajú pedagógovia a žiaci Spojenej školy v Martine.

nové články