Martinský rínok

FLASH SPRÁVY
nové články

Prihlášky na strednú školu (Spojená škola Martin)

Spojená škola v Martine informuje rodičov a výchovných poradcov na základných školách, že prihlášky deviatakov na strednú školu môžu posielať už v týchto dňoch. Na Spojenej škole ich spracuje kompetentný pracovník. Oficiálne sa prihlášky na základných školách zhromažďujú do 15. mája 2020 a odosielajú na strednú školu od 21. mája 2020. V Spojenej škole Martin evidujú už prvé došlé prihlášky a každý deň kontrolujeme došlú poštu ako i evidovanie uchádzačov o štúdium v ASC agenda.

ŠTUDIJNÉ a UČEBNÉ ODBORY – ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

2411 K mechanik nastavovač dual
2411 K mechanik nastavovač štátny
2426 K programátor obrábacích a zv. dual
2426 K programátor obrábacích a zv. štátny
26802 K mechanik počítačových sietí štátny
2413 K mechanik strojov a zariadení dual
2447 K mechanik hasičskej techniky štátny
3693 K technik energetických zariadení dual
2679 K mechanik mechatronik dual
2697 K mechanik elektrotechnik dual

2433 H obrábač kovov dual
2487 H 01 autoopravár mechanik dual
2683 H 11 elektromechanik silnoprúd dual

2478 F strojárska výroba štátny

nové články