Prehľad správ

Najnovšie články

Mesto postavené na kostiach

Podľa legendy miesto na postavenie nového hlavného mesta Ruska údajne cárovi Petrovi I. (1672–1725) ukázal orol. V skutočnosti však Peter I. pravdepodobne nebol tejto udalosti osobne prítomný.

Podľa gregoriánskeho kalendára sa slávnostná udalosť stala 7. mája 1703. Na Zajačom ostrove v ústí rieky Neva bol položený základný kameň budúceho mesta. Dnes na tom mieste stojí Petropavlovská pevnosť a v jej strede katedrála s hrobkami ruských cárov. Bažinatá delta Nevy sa cárovi Petrovi I. javila ako „raj“. Takto vznešene nazval svoj menší 3-izbový domček, ktorý si dal postaviť v roku 1703 na ostrove spolu s malou pevnosťou. Čoskoro sa okolo tejto skromnej stavby rozrástla metropola, ktorá niesla meno podľa svojho patróna apoštola Petra – Sankt Peterburg. Napriek vznešenému menu výstavba mesta spôsobila väčší počet mŕtvych, ako sa do neho nasťahovalo obyvateľov. Preto sa v histórii mesta bez preháňania uvádza, že je postavené na kostiach jeho budovateľov.

Portrét cára Petra I. Veľkého, rytina (vytvorená r. 1737) podľa portrétu od barokového maliara Jána Kupeckého (1666 – 1740), rodáka z Pezinka. Zdroj ilustrácie: GMB, Webumenia.sk

Nie je jednoznačne jasné, že či ruský cár od začiatku plánoval postaviť svoje nové hlavné mesto pri ústí rieky Nevy, alebo či prvý nápad bol postaviť iba malú pevnosť, ktorá mala chrániť ústie rieky Nevy vo Fínskom zálive, ktoré bolo vybojované v ťažkých bojoch proti Švédom. Veľká severná vojna sa začala v roku 1697 ako konflikt medzi švédskym kráľom Karolom XII. Na jednej strane a Dánskom na druhej. Postupne boli do tejto vojny vtiahnuté všetky severoeurópske štáty, vrátane Ruska.

Víťazstvom a zabratím územia Peter I. získal pre svoju ríšu strategickú výhodu v tom, že ruské lode mohli vplávať priamo z chránených prístavov na Neve do Baltského mora. Rusko získalo možnosť byť trvalo prítomné so svojou flotilou v tejto oblasti. Dovtedy malo Rusko k dispozícii len severné prístavy v oblasti Archangeľska na pobreží Bieleho mora. Druhé okno pre ruskú flotilu, tentokrát do teplých nezamŕzajúcich južných morí Rusku otvorila až v roku 1783 cárovná Katarína II., ktorá vyhnala Osmanské a Britské vojská z Krymu.

Vojenský úspech a rešpekt, ktorý víťazstvom nad Švédmi Peter I. v Európe získal, ho podnietil k rozhodnutiu, aby v močaristej neobývanej krajine vybudoval nový Amsterdam a otvoril „okno na Západ“ od ktorého bolo Rusko izolované. Čím ambicióznejší autokrat Peter I. bol a čím viac presadzoval modernizáciu Ruska po vzore vyspelej Európy, tým viac sa jeho gigantický stavebný projekt okna do Európy stával symbolom jeho splnenej vízie a úspechu. Realizátora si našiel v zahraničí. Architekt Domenico Trezzini dostal od Petra I. ponuku, aby vypracoval generálny plán mesta a aby pôsobil ako jeho dvorný architekt.

Domenico Trezzini (okolo 1670 – 1734) – švajčiarsko - taliansky architekt, ktorý vypracoval petrovský barokový štýl ruskej architektúry. Zdroj ilustrácie: Archív redakcie

Architekt Domenico Trezzini začal svoju kariéru pod dohľadom svojho krajana, fortifikátora Domenica Pelliho, známeho v celej Európe. Ten bol vyškolený Vaubanom, vynikajúcim vojenským inžinierom, francúzskym maršalom, ktorý vytvoril nový systém opevnenia, ktorý postupne ovládol celú Európu. Počas pretekov v zbrojení, ktoré zachvátili Európu v reakcii na vojnu o španielske dedičstvo a Veľkú severnú vojnu, sa každá krajina snažila prestavať svoje staré pevnosti v súlade s Vaubanovým systémom, ktorý bol reakciou na prudký rozvoj delostrelectva. Na vojnu so Švédskom sa pripravoval aj dánsky kráľ Christian V. a preto pozval skupinu odborníkov na prestavbu pevnosti Kronborg. Vojnu však Dáni rýchlo prehrali a v auguste 1700 kapitulovali. Nechali najatých odborníkov zo Švajčiarska bez využitia.

Andrej Izmailov, ruský veľvyslanec v Kodani, zlákal za plat 1000 rubľov voľného Domenica Trezziniho do ruských služieb. To bola pre málo známeho Taliana narodeného vo Švajčiarsku, nepredstaviteľná suma. Samotný cár Peter Veľký vtedy na seba minul ročne 366 rubľov. V júli 1703 Trezzini dorazil po mori do Archangeľska. Cesta do Moskvy mu trvala ďalší mesiac a napokon 22. augusta 1703 bol oficiálne prijatý. Vo februári 1704 bol poslaný na sever postaviť novú pevnosť. Dôkazom spokojnosti s jeho prácou a srdečného priateľstva, ktoré neskôr Trezziniho spájalo s cárom Petrom I., je jeho syn Pietro Antonio, tiež sa stal architektom, ktorému bol Peter I. krstným otcom.

Usporiadanie St. Peterburgu. Papier, lept, rytina, vodové farby. 20. roky 18. storočia (do roku 1725). Zdroj: Wikipedia

„Ak mi Boh dá čas, chcem z Peterburgu urobiť druhý Amsterdam,” povedal Peter. Začal tento sen realizovať bez ohľadu na náklady a desaťtisíce ľudí, ktorí zahynuli ako robotníci. Bol si však dobre vedomý toho, ako málo sympatií si táto akcia získala: „Viem, že ľudia nemilujú Peterburg, zapália mesto a flotilu, len čo zomriem, ale pokiaľ budem žiť, budem ich tu držať, mali by cítiť, že som cár Peter Alexejovič.” Peter I. nemal vysokú mienku o svojom ľude. Chcel urobiť zo zvierat ľudí, tak to doslova povedal dánskemu vyslancovi. A nevylúčil z toho plánu poľudštenia ani ruskú šľachtu.

Guvernéri v provinciách boli v roku 1706 poverení úlohou zaistiť 30 000 nevoľníkov na hrubé práce, tiež aj staviteľov, remeselníkov a umelcov. Na získanie kameňov v močaristej delte Nevy, kde bola núdza o stavebný kameň, cár prikázal, že z kameňa môžu byť postavené iba jeho stavby a že všetci kamenári musia ísť pracovať iba k nemu. Lode mohli zakotviť v meste len vtedy, ak priviezli aspoň 30 stavebných kameňov. Pre koče bola norma priviezť do mesta tri kamene.

Robotníci sa namáhali v močaristej pustine. Chýbalo im náradie, jedlo i vhodné ubytovanie. Tisíce ľudí sa pokúsili odtiaľ utiecť. Ak ich chytili, odrezali im nos. Zlé počasie, skorbut a úplavica sa postarali o vysoký počet úmrtí. Historici predpokladajú, že pri realizácii „Petrovho raja“ zomrelo niekoľko stotisíc ľudí. „Všetko v tejto ríši príde k desivému koncu, pretože vzdychy toľkých miliónov duší proti cárovi stúpajú do neba,” uviedol vtedajší diplomat pôsobiaci pri Petrovom dvore na margo výstavby Peterburgu.

K vláde nad Ruskom sa za normálnych okolností Peter I. ani nemal dostať. Bol 14. dieťaťom cára Alexeja I. Jeho otec, cárom bol v rokoch 1645 – 1676, mal totiž z prvého manželstva 13 detí, medzi nimi aj synov Fiodora a Ivana. Obaja však boli telesne slabí, navyše mladší Ivan bol postihnutý mentálnou zaostalosťou. Alexej sa po smrti prvej ženy oženil s Natáliou, príslušníčkou starobylej rodiny Naryškinovcov. Z manželstva sa narodili tri deti, detstvo prežil Peter a jeho sestra Natália.

Po smrti cára Alexeja na trón nastúpil Petrov starší nevlastný brat Fiodor III., ktorý však vládol iba 10 rokov. Nástupnické problémy vznikli, keď v roku 1681 zomrel krátko po narodení Fiodorov syn Iľja. Samotný Fiodor trpel na suchotiny. S vládou slabomyseľného Ivana sa veľmi nepočítalo.

Po očakávanej smrti chorého Fiodora III. bol najvyšším vládnym orgánom bojarskou Dumou, tvorenou zástupcami najvplyvnejších ruských rodov, vyhlásený za cára Peter, za ktorého mala ako regentka vládnuť jeho matka. Jej strýkovia a bratia sa už začínali ujímať miest v štátnej správe, keď sa rozhodla aktívne konať nevlastná sestra Sofia. Využila nespokojnosť plukov tzv. strelcov, ktorí strážili mestské hradby a brány v Moskve, ale už niekoľko mesiacov nedostali žold. Na základe falošnej správy o zavraždení cároviča Ivana ich poštvala proti prívržencom matky Petra, Natálii Naryškinovej. Strelci vtrhli do Kremľa a žiadali vydanie domnelých vrahov. Pochytali a pred zrakom Natálie a samotného Petra brutálne popravili niekoľko významných bojarov. Napokon žiadali aj hlavu brata cárovnej Ivana Naryškina, ktorý sa obetoval a vydal sa do ich rúk. Zomrel na mučidlách počas výsluchu. Za cárov boli následne prehlásení obaja nevlastní bratia Ivan a Peter, ale reálne za nich vládla Petrova nevlastná sestra Sofia Alexejevna.

Táto krvavá udalosť sa Petrovi hlboko vryla do pamäti a do istej miery možno poznačila aj jeho psychiku. Historici sa domnievajú, že práve všadeprítomné násilie na cárskom dvore a neskoršie vlastné ohrozenie znížilo prah jeho citlivosti k utrpeniu a smrti druhých ľudí.

Šľachta, ktorej sa vôbec nechcelo opustiť svoje paláce v Moskve, bola donútená hrozbami a násilím odísť za cárom na sever do nového hlavného mesta. Obchodníci a remeselníci, ktorí chceli zbohatnúť na severe, nasledovali šľachtu. Postupne sa popri riečnych kanáloch v delte Nevy vybudovala katedrála Petra a Pavla, ministerské a vojenské budovy, kláštor Alexandra Nevského a kamenné bulváre lemovali stovky palácov a domov pre šľachtu a dvoranov.

Okrem cirkevných a svetských stavieb boli postavené lodenice a arzenály, ako aj pobrežná ostrovná pevnosť Kronštadt , čo urobilo z mesta domovskú základňu Baltskej flotily. V roku 1712 Peter vyhlásil novopostavené mesto za hlavné mesto Ruska a o dva roky neskôr v ňom žilo už 35 000 ľudí. Keď v roku 1725 Peter I. zomrel, žilo v meste už 70 000 obyvateľov.

Pôvodný drevený kostol pomenovaný po apoštoloch Petrovi a Pavlovi, založený 29. júna 1703 v strede pevnosti. Zdroj: Andrej Bogdanov „Opis Petrohradu pred jeho založením“.
Katedrála svätého Petra a svätého Pavla je jednou z dominánt Petrohradu. Nachádza sa v Petropavlovskej pevnosti na Zajačom ostrove. V katedrále sú hrobky ruských cárov od Petra I. až po Mikuláša II. Pozoruhodná je pozlátená veža chrámu, na vrchole ktorej stojí pozlátený letiaci anjel, ktorý drží v ruke kríž. Veža má výšku 122,5 m a je najvyššou katedrálou v Rusku. Zdroj fotografie: Archív redakcie
Bronzový jazdec – pamätník Petra I. Veľkého, vytvorený medzi 1768 a 1782. Zdroj fotografie: Wikipedia.org

Mesto postavené v roku 1703 cárom Petrom I. Veľkým na brehu Nevy a pomenované pôvodne Sankt Peterburg bolo v roku 1914 po vypuknutí prvej svetovej vojny premenované na Petrohrad, pretože jeho názov znel príliš nemecky a Rusko sa práve ocitlo s Nemeckom vo vojne. Po smrti boľševického revolučného vodcu Vladimíra I. Lenina v roku 1924 bol Petrohrad premenovaný na Leningrad. Návrat k pomenovaniu z roku1914 sa uskutočnil po referende, ktoré sa uskutočnilo 6. septembra 1991.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články