Prehľad správ

Najnovšie články

15. marec, deň kedy zabili senátori Cézara

Niektoré udalosti a s nimi spojené dátumy zostávajú hlboko vryté v kolektívnej pamäti. Takým dátumom je 15. marec. V našich končinách je spojený s definitívnym koncom 1. Československej republiky, okupáciou jej českej a moravskej časti Hitlerom a na Slovensku vyhlásením Slovenskej republiky. Ešte hlbšie v hlbinách času, je 15. marec spojený s tragickým koncom rímskeho vojvodcu a uzurpátora moci Júlia Cézara. Stalo sa to pred 2 064 rokmi (rok 44 pred Kr.) na marcové Ídy. Cézar zomrel pod rukami vrahov z radov ctihodných rímskych senátorov. Podľa jeho priezviska dostala pomenovanie svetská funkcia, a to dokonca v rôznych jazykoch, budúcich absolutistických panovníkov – cézarov, cisárov, kaiserov a cárov. 

Gaius Iulius Caesar (Július Cézar) sa narodil 13. júla roku 100 pred Kr. v bohatej patricijskej rodine. Bol významným rímskym vojvodcom a politikom neskorej rímskej republiky. Zohral významnú úlohu v premene republiky na cisárstvo. 

Rimania mali v kalendári miesto mesiacov tzv. nony a tie mali uprostred ešte presne stanovené dni –  Ídy (lat. Idus). Tie označovali v marci, máji, júli a v októbri 15. deň. V ostatných mesiacoch to bol 13. deň. Pôvodne Ídy označovali spln Mesiaca a slúžili Rimanom aj ako akýsi „účtovný“ stred mesiaca, keď dlžníci vyrovnávali svoje záväzky. 

 
Gaius Iulius Caesar (Július Cézar) Zdroj obrázku: wikimedia.org

Cézar vstúpil do rímskej i svetovej histórie predovšetkým ako úspešný vojvodca. Podarilo sa mu rozšíriť rímsku moc do Galie (dnes časti Francúzska, Švajčiarska, Holandska a Nemecka) a viedol prvú inváziu Rimanov do Británie (55 pred Kr.). Pri návrate z vojenského ťaženia z obavy pred baraním na zodpovednosť zo strany svojich politických rivalov porušil zákon a prekročil na čele armády rieku Rubikon, označujúcu hranicu medzi provinciami a vlastnou Itáliou. Za túto rieku nesmeli rímske légie vstúpiť. Cézar si uvedomil, že bez vojska by bol v Ríme vydaný na milosť svojim protivníkom. Tento jeho čin rozpútal občiansku vojnu. 

Po víťazstve sa stal nespochybniteľným pánom Rímskej ríše. Tento krok zároveň znamenal začiatok konca rímskej republiky. To podnietilo opozíciu zo strany senátorov. Jej vodcom sa stal Caesarov blízky priateľ Marcus Iunius Brutus. Sprisahanci si dali meno Liberatores (Osloboditelia).

 Sprisahanci museli konať rýchlo, lebo Caesar sa chystal opustiť Rím a veliť vojenskej výprave. Svoje funkcie už na dobu troch rokov odovzdal zástupcom. Na marcové Ídy zvolala skupina senátorov zasadnutie na ktorom chceli Cézarovi predniesť petíciu  v ktorej ho senát žiadal o navrátenie moci. Marcus Antonius, ktorý sa dozvedel o sprisahaní večer predtým od jedného z Osloboditeľov, sa pokúsil Caesara zastihnúť a zadržať pri schodisku vedúcom na fórum. Cézar na varovanie nedbal.
 
Keď Caesar začal čítať nahlas petíciu, Tillius Cimber, ktorý mu petíciu podal, strhol z neho tuniku. Kým sa Caesar oboril na Cimbra so slovami „To je násilie!“, Servilius Casca tasil dýku skrytú pod tógou a urobil výpad na diktátorovo hrdlo. Caesar útok odrazil a vykríkol: „Casca, ty zradca, čo to robíš?“ Potom sa naň vrhli všetci sprisahanci, ktorých bolo niečo vyše 60. Zasadzovali rany tak zúrivo, až sa zraňovali navzájom. Caesar sa pokúšal uniknúť, ale potkol sa a spadol. Ležiaceho na podlahe ho jeho vrahovia ubodali. Stalo sa to údajne pod sochou jeho nepriateľa Pompeia. Podľa Suetonia neskoršie lekár vyhlásil, že z 23 rán, ktoré Caesar utŕžil, bola iba jediná smrtiaca. Ako posledné Caesarove slová sa uvádza výrok, ktorý vošiel do histórie: „Aj ty, Brutus?“ 

Historik Plutarchos v diele „Životopisy slávnych Grékov a Rimanov“ uvádza, že po Caesarovom zavraždení Brutus vystúpil, aby prehovoril k senátorom, ale nemal ku komu. Senátori utiekli. Brutus na čele Osloboditeľov potom smeroval ku Kapitolu za výkrikov: „Rimania, opäť sme slobodní!“ Namiesto očakávanej radosti sa im ale od obyvateľov Ríma dostalo mlčanie. Hneď ako sa správa o vražde v meste rozšírila, ľudia sa zatvárali v domoch a čakali, čo bude nasledovať. Sprisahanci strávili na Kapitole celú noc. Tu sa k ním pridali niektorí ďalší senátori, ktorí sa sami na vražde nepodieľali, ale schvaľovali Caesarovo odstránenie.

Sprisahanci na čele s Brutom očakávali, že ich čin Rimania príjmu ako oslobodenie a dôjde k obnoveniu princípov republiky. Všetko dopadlo inak. V prvom rade za to mohla obrovská popularita, ktorú si Caesar svojim vystupovaním a reformami získal u nižších vrstiev. Pre masy obyčajných Rimanov bola vražda ich dobrodinca sprisahaním skupinky bohatých senátorov, ktorí videli v Caesarovej politike ohrozenie vlastného prominentného postavenia. 

Na rozdiel od situáciou zaskočených senátorov, ktorí takýto vývin situácie neočakávali, dvaja najvýznamnejší Caesarovi prívrženci, Marcus Antonius a Marcus Aemilius Lepidus začali aktívne konať. 
 
archív MR
Zdroj obrázku: wikimedia.org

Téma Cézarovej vraždy, keď muži z vlastných radov zavraždia svojho vládcu počas zasadnutia Senátu, sa stala námetom nespočetného množstva kníh, filmov a TV dokumentov. Antonius ukázal ľudu zohavenú Cézarovu mŕtvolu a predniesol reč, v ktorej dav obrátil proti senátorom ukrývajúcim sa na Kapitole. Sfanatizovaný dav vtrhol do kúrie, vytrhal zariadenie a postavil z neho pre Cézara pohrebnú hranicu. Lepidus obsadil vojskom fórum. rečník a filozof Marcus Tullius Cicero sprostredkoval kompromis, že Cézarovi vrahovia budú amnestovaní, ale všetky jeho zákony a výnosy zostanú v platnosti.

Dedičom Cézara sa stal jeho 19-ročný adoptívny syn Gaius Octavianus. Získal nielen veľké bohatstvo, ale aj slávne meno Caesar. 

Politické napätie po Cézarovej smrti viedlo k ďalším občianskym vojnám medzi stúpencami republiky a monarchie. Nakoniec sa rozkmotrili i Cézarovi dedičia a viedli spolu vojnu. V roku 31 pred Kr. porazil Octavianus Antonia v bitke pri Actiu. Tento dátum označuje zánik rímskej republiky a vznik cisárstva. Octavianus, ktorý prijal meno Augustus, sa stal prvým rímskym cisárom (cézarom).

 
krone.at
Zdroj obrázku: wikimedia.org

Cézarova pamiatka žije dodnes. V Ríme na Fóre sú dodnes zvyšky chrámu, kde bol uložený jeho popol. V našom kalendári máme po ňom pomenovaný mesiac – júl. Jeho meno sa stalo v podobe cézar, cisár, cár, kaiser svetským titulom vládcu. 

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články