Prehľad správ

Najnovšie články

Martinček – za tajomstvami templárov

Asi nie je veľa čitateľov, alebo fanúšikov filmov a TV historických seriálov, ktorí by nepoznali príbehy o ráde templárov, teda o Kristových bojovníkoch, ľudovo o križiakoch. O stredovekých Bojovníkoch s charakteristickým červeným krížom na bielom plášti a s obrovským mečom v ruke. Viac ako dvesto rokov robili ochrancov kresťanských pútnikov do Svätej zeme a potom aj samotných svätých miest v Palestíne. 

Popri tom robili pre pútnikov aj prvých bankárov, požičiavali peniaze aj kráľom a mocným vtedajšieho sveta. Boli aj úspešnými správcami majetkov rozmiestnených od Baltu až po Stredozemné more. Na území dnešného Slovenska mali tiež svoje základne a rozsiahle majetky.

Templári sú dodnes vo svete vďačná téma pre hollywoodskych filmárov, je to veľká téma aj pre spisovateľov ako je napríklad autor „Da Vinciho kódu“ Dan Brown. Príbehy, legendy a mýty o templároch úspešne spisovatelia a scenáristi zaplietajú do svojich bestsellerov. 

Autorov, ako aj ich publikum vzrušuje nielen tragický osud tohto bojového rádu, ale aj nerozlúštené tajomstvá ich údajných pokladov a tajomstiev, ktoré za viac ako dvesto rokov činnosti nazhromaždili a ktoré záhadne zmizli v súvislosti s ich násilným koncom. Väčšinou sú knihy, ako aj filmy a aj články orientované na západoeurópsky okruh pôsobenia templárov a príbehy s tým spojené (násilné rozpustenie rádu francúzskym kráľom Filipom Pekným a poprava posledného veľmajstra Jacquesa de Molay na hranici v r. 1314 v Paríži). 

Pôsobenie templárov a ich príbehy v našich slovenských končinách sú na okraji širšieho povedomia a sú širokej verejnosti málo známe. Nie sú ani predmetom sústredeného záujmu historikov. Templári tak predstavujú biele miesto na mape Slovenska a sú skôr predmetom záujmu nadšencov.

V kontexte celosvetového záujmu o templárov je dobré pripomenúť si, že i máme čo ponúknuť. Ponúkajú sa nám príbehy, legendy i hmotné pamiatky, ktoré by sa mohli  stať v rukách šikovných spisovateľov a filmárov dobrým artiklom. Rovnako majú potenciál prilákať turistov.

Do povedomia našej i odbornej verejnosti vstupujú templári najviac cez materiálne pamiatky (kostoly, zrúcaniny hradov) a s nimi spojené legendy a povesti. Nikto nepredpokladá, že v lokalitách, ktoré sa spájajú s pôsobením templárov na Slovensku sa nájdu legendami spomínané ukryté poklady.

Preto za povšimnutie si, alebo aj spoznávací rodinný vlastivedný výlet stoja niektoré stavby a zrúcaniny, ktoré sú templárom pripisované a sú ľahko dostupné. Napríklad taký kostol sv. Martina v Martinčeku.

Kostol sv. Martina v Martinčeku
Foto: www.apsida.sk

Tento kostol je totiž jedna z najstarších pamiatok Liptova. Je považovaný oddávna historikmi za templársky. Mal byť súčasťou ich opevnenej manserie na východnom svahu kopca Mních, kde bol zbudovaný na malej vyvýšenine. V minulosti bol okolo neho aj cintorín. Kostol bol postavený okolo roku 1260 a pôvodne bol obkolesený mohutným múrom. 

Bol postavený v kombinácii zanikajúceho románskeho štýlu a rodiacej sa gotiky. Dodnes sa zachovali niektoré ranogotické prvky. Na južnej stene lode kostola je ranogotický vstupný portál. Vzácne sú zachované pôvodné okná veže. V hornej časti nesú znaky románskeho slohu a v dolnej časti ranogotické. Napriek rôznym úpravám v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú podobu. To je hodnota, ktorou sa môže pochváliť máloktorá zachovaná stredoveká stavba. 

V súvislosti s templárskou históriou kostola je jedinečný svetlík vytesaný do východnej steny. Má totiž podobu templárskeho kríža so zužujúcimi sa ramenami. V roku 1999 boli pod novšími omietkami objavené, takmer v celom interiéri, vzácne nástenné maľby. Ide azda o jednu z najstarších súvislo zachovaných malieb z tohto obdobia na Slovensku vôbec. Maľby patria k malému počtu na Slovensku zachovaných sakrálnych malieb vytvorených v období okolo roku 1300. Teda v období, kedy sa dá predpokladať, podľa povestí a iných indícií, že v Martinčeku boli naozaj prítomní templári, ako ochrancovia severnej hranice Uhorska. Autor týchto nástenných malieb nie je známy. 

Fresky zobrazujú viacero zaujímavých motívov, ktoré by mohli podľa odborníkov potvrdzovať ich prítomnosť Ide o vyobrazenie starozákonných kráľov Dávida a Šalamúna, Nebeského Jeruzalema, či Baránka Božieho. Ten v klasickej ikonografii zastupuje ako symbol postavu Jána Krstiteľa, ktorého si templári veľmi vážili a uctievali.

Foto: www.visitliptov.sk

Foto: www.visitliptov.sk

V Martinčeku mal v roku 1230 počas vizitácie zomrieť, údajne násilnou smrťou, majster rádu templárov Gottfried z Herberstainu. Majú to potvrdzovať archívne záznamy jeho rodu zo Štajerska. Suma sumárum by sme mali celkom originálny námet na scenár filmu o tomto historickom bojovom ráde, smrti, možno aj násilnej, vysokopostaveného cudzinca, templára a to z nášho autentického slovenského prostredia v lone nádhernej slovenskej prírody. 

Už len sa pustiť do písania scenára k historickému filmu! Máme tu všetky esencie – scenériu, zachovaný kostol a jeho interiér s nádhernými stredovekými maľbami, nevysvetlenú násilnú smrť templárskeho hodnostára počas vizitácie, legendu o prepojení sídla templárov v Martinčeku cez podzemnú chodbu na hrad Likava. 

V skromnejšom rozmere, ako námet na hollywoodsky film, je to tip od nás na váš rodinný víkendový výlet za tajomným kusom našej stredovekej histórie.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články