Prehľad správ

Najnovšie články

Dnešná prokremeľská ideológia a propaganda pracujúce s naratívom o predurčenej historickej úlohe Ruska. Myšlienky o „Ruskom svete“ nie sú výplodom fantázie samotného ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviča Putina (nar. 1952). On je jeho tvárou a propagátorom. Samotná myšlienka, že Rusko je predurčené zachrániť civilizáciu, je zakotvená v temnom podhubí ruskej kultúry a je celkom logické, že po nej siahla generácia politikov, pre ktorých rozpad ZSSR za Gorbačova a liberálne Rusko za prezidenta Borisa Jeľcina, boli neprijateľné alternatívy ruského osudu.

Malá, ale osobnými väzbami, predovšetkým z predchádzajúceho pôsobenia v sovietskej tajnej polícii KGB, pevne zviazaná skupina „Petrohradčanov“ pevne osedlala ponúknutú moc v materiálne i duchovne rozvrátenom postjeľcinovskom Rusku. Moc po prezidentovi Jeľcinovi ležala na chodníku a oni ju pevne uchopili. K tomu nutne „Petrohradčania“ potrebovali ideologické ospravedlnenie svojich politických ambícií a programové nasmerovanie krajiny.

Po náhlom odstúpení prezidenta Borisa Jeľcina z funkcie (31. decembra 1999) pre pokles politických preferencií a pre vážne zdravotné problémy sa ako zastupujúci prezident posadil do kresla v Kremli nevýrazný bývalý dôstojník KGB pre ktorého bol rozpad ZSSR najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia.

Západnému človeku žijúcemu v liberálnej demokracii smerovanie politiky a prejavy prezidenta Putina, vrátane myšlienky „Ruského sveta“ nedávajú zmysel. Až kým sa neoboznámi s myšlienkami zabudnutého ruského filozofa, ktorý ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia, teda pár rokov po Veľkej vlasteneckej vojne, ako sa v Rusku nazýva 2. svetová vojna, videl v Hitlerovi a Mussolinim záchrancu Európy !

Dielo ruského aristokrata Ivana Ijina bolo v Sovietskom zväze zakázané a širokým masám čitateľov predovšetkým takmer neznáme. Politika glasnosti za Gorbačova umožnila zasýtiť hlad po dielach exilových antiboľševických intelektuálov, ktorých režim vyhnal z krajiny (v lepšom prípade) a ich diela vymazal z kolektívnej pamäte spoločnosti. V deväťdesiatych rokoch sa na ruských knižných pultoch objavili okrem iných zakázaných autorov aj Iljinove knihy. A postupne si našli cestu až do Kremľa.

Vladimír Vladimírovič Putin, bývalý plukovník KGB, však hlavného mysliteľa bielogvardejcov objavil pre seba až potom, čo zasadol do prezidentského kresla. Začal Iljina čítať a začal ho citovať vo svojich prejavoch. Bez filozofických vízií role ruského národa od tohto filozofa by zrejme nebolo dnešného Putina.

Ako prví zbystrili v roku 2005 pozornosť poprední americkí historici Walter Laquer a Timothy Snyder. Obaja sa zaoberajú východnou Európou a zaujalo ich, že z iniciatívy Putina boli do Ruska s veľkou pompou prevezené pozostatky generála Denikina, ale aj filozofa Ivana Iljina. Putin osobne zaplatil za náhrobný kameň pre filozofa, položil mu na hrob kvety a zaslúžil sa o to, aby sa jeho osobný archív, do tej doby uložený v štátnej univerzite v Michigane v USA, vrátil do Ruska.

Zdroj fotografie: Archív redakcie

V Rusku pred revolúciami roku 1917, ktoré najskôr zvrhli monarchiu a potom aj rodiacu sa parlamentnú demokraciu, bol Ivan Iljin uznávaný ako fenomenálny filozof práva. Dokonca aj budúceho vodcu boľševickej revolúcie a svetového proletariátu V. I. Lenina, Iljin nadchol pojednaním o Hegelovej filozofii.

Ale prečo sa po pol storočí od jeho smrti začal o jeho pamiatku starať práve prezident Vladimir Putin? Prečo zaplatil náklady na vybudovanie náhrobného kameňa a bol prítomný na posvätení Iljinovho hrobu? V ten istý deň vyhlásil slová, ktoré nám dávajú jasný zmysel až teraz: „Už len hovoriť o separácii Ruska a Ukrajiny je zločin.“

Zdroj fotografie: Wikimedia.org

Ivan Alexandrovič Iljin, narodený v r.1883 v Moskve, bol ruský aristokrat, ktorého materčinou bola nemčina. Rodina sa pohybovala pri cárskom dvore, samotný cár Alexander III. bol krstným otcom Iljinovho otca. Ivan vyštudoval právo a ako študent bol členom sociálnodemokratickej strany. V roku 1906 sa oženil. Zakončil štúdiá a so ženou sa vydal do Nemecka a do Talianska: zbierať materiál pre svoju filozofickú prácu. Výbornou znalosťou diela nemeckých filozofov si postupne vydobyl prominentné miesto medzi západne orientovanými intelektuálmi predrevolučného Ruska. Domov sa vrátil na začiatku 1. svetovej vojny. Februárovú revolúciu 1917, ktorá zvrhla monarchiu, Iljin paradoxne podporoval. Druhú revolúciu v novembri 1917, boľševickú, vedenú V. I. Leninom, odsudzoval.

Keď sa boľševici na čele s V.I. Leninom ujali moci, nikto v Rusku a ani vo svete neveril, že ich moc sa udrží. Vodca revolúcie Lenin, ale nekompromisne zrušil opozičnú tlač a zaviedol brutálny policajný štát. Iljin, ako oponent boľševického režimu, musel so svojou politicky angažovanou publicistikou prejsť do ilegality. V článkoch sa pridal k protiboľševickým názorom a autorom, ktorí obviňoval ruských boľševikov, že sú nástrojom cudzích mocností na zničenie samotného Ruska.

Bol zatknutý, lebo organizoval financovanie bielogvardejcov, ktorí viedli otvorený ozbrojený boj proti boľševikom. Keď bol zatknutý druhýkrát, zachránil ho Lenin, ktorý obdivoval jeho state o Hegelovej filozofii. Osobne zavolal do ústredia boľševickej tajnej polície (ČEKA), aby ho súdruhovia nechali byť!

Keď bol Iljin v roku 1922 zatknutý tretíkrát, tak bol spolu s ďalšími 160 ruskými intelektuálmi zbavený občianstva a vyhostený z Ruska tzv. Loďou filozofov. Tak si Rusi pomenovali túto mocenskú akciu režimu – násilné vyhostenie opozičných intelektuálov do zahraničia. Iljin dorazil do Berlína, ktorý sa stal medzivojnovým hlavným mestom ruskej emigrácie.

Priatelia Iljina presviedčali, aby sa presťahoval do Prahy, kde v tej dobe tiež žila početná skupina bielogvardejských dôstojníkov a intelektuálov, všetko emigrantov z boľševického Ruska. Prezident Masaryk v roku 1922 vyčlenil peniaze na založenie Ruskej univerzity v Prahe a Iljin tam mal pôsobiť. Nakoniec sa rozhodol, že morálnejšie by bolo založiť nové ruské spirituálne centrum tam, kde ešte na rozdiel od Prahy žiadne nie je. Zostal preto v Berlíne a pomohol tam založiť Ruský vedecký inštitút.

Berlínsky inštitút bol sponzorovaný nemeckou vládou. Nakoniec od roku 1933, keď prišiel k moci Hitler, inštitút patril organizačne pod Goebbelsovo ministerstvo propagandy. Hitler podľa Iljina urobil dobre, že po požiari Reichstagu vo februári 1933 pozastavil vládu zákona. Videl v Hitlerovi ochrancu civilizácie pred boľševizmom, ktorý je Rusku i Európe cudzí. Ľutoval, že Európa Hitlera nechápe a vyzýval Rusov, aby sa pridali k myšlienke nacizmu.

Portrét Ivana Iljina nazvaný „Mysliteľ“ od ruského maliar M. V. Nesterova z roku 1920. Zdroj: Archív redakcie

Ivan Iljin vždy podporoval úlohu armády pri udržiavaní hodnôt konzervatívneho režimu a nadchol sa, keď sa naňho obrátil jeho hrdina, barón Pjotr Nikolajevič Wrangel, najschopnejší bielogvardejský generál, prezývaný Čierny barón, ktorý bojoval v rokoch 1918 -1920 proti boľševickej Červenej armáde. Wrangel po roku 1920 žil tiež v emigrácii. Chcel od Iljina, aby našiel uplatnenie pre tristo mladých ruských dôstojníkov žijúcich v exile. S tým, ako európske krajiny postupne uznávali ZSSR, narastali existenčné ťažkosti ruskej emigrácie, ktorá sa aj v cudzine snažila o zvrhnutie sovietskeho režimu.

Iljin sa zrejme dostal do osobných ťažkostí v Nemecku aj s nacistami. Bol väznený a prepustený z práce, pretože odmietol zverejňovať a rozširovať antisemitské materiály. Až v roku 1938 sa mu s finančnou pomocou skladateľa Sergeja Rachmaninova podarilo odcestovať do Švajčiarska, kde v roku 1954 zomrel.

Hrob Ivana Iljina a jeho manželky. Zdroj: Petrovgrad.org

Iljin v svojich textoch tvrdil, že Boh spackal stvorenie sveta. Našťastie, pre nás, ľudstvu Boh doprial niečo čisté a nevinné – ruský národ! Čokoľvek Rusko robí a urobí, aby túto čistotu ubránilo, je podľa Iljina legitímne. Podľa neho raz Rusko nájde svojho silného hrdinu a s ním zvíťazí.

Prečo si nikto z početného húfu expertov na Rusko, okrem niekoľkých intelektuálov, nevšimol už skôr Putinovu verejne prejavovanú inšpiráciu týmto filozofom? Náznaky Putinovho obdivu k tomuto filozofovi boli verejne z médií známe, prezident Putin ako novoročný darček v roku 2013 poslal každému guvernérovi v Rusku tri knihy. Jednou z nich bola kniha „Naše úlohy“ od Ivana Iljina. Neargumentuje sa v nej pre totalitárny režim, ale iba pre autoritatívny štát. Iljin tvrdí, že nie je potrebné kontrolovať všetky sféry spoločnosti, ale v tých najdôležitejších musí prevládať diktatúra štátu.

Dnes by bol filozof Iljin asi spokojný so svedomitou prácou svojho oddaného čitateľa Putina. Ten postupne ovládol nezávislú celoštátnu televíziu a uzemnil nezávislé médiá, potrestal spurných oligarchov a vytvoril vrstvu nových, ešte skorumpovanejších, ale prezidentovi osobne oddaných. Z parlamentu si urobil formálnu pečiatku schvaľujúcu jeho politiku, zmenil voľby guvernérov na menovanie prezidentským dekrétom. Svoju filozofiu moci najskôr nazval „vertikála moci“, neskôr „zvrchovaná demokracia“. Rusko má síce voľby, parlament, médiá, ale čoraz viac, sú len ako, alebo pod ako médiá pod dozorom štátu.

Dnes už je v Rusku zo strany predstaviteľov moci a i z lojálnych médií prítomný hlas neskrývaný nacionalizmus a nenávisť voči liberálnemu Západu. Rétorika Moskvy definuje Rusko ako ochrancu morality od upadajúceho Západu. Putinova politika nadbieha ruskému dlhodobému snu byť historicky po Ríme a Konštantínopole tretím centrom kresťanstva.

Filozof Iljin veril, že individualizmus je zlo. Stredná trieda, politické strany a občianska spoločnosť tiež predstavujú zlo, pretože povzbudzujú rozvoj osobnosti na úkor národnej komunity. Podľa neho je cieľom politiky prekonanie individualizmu a vytvorenie akejsi „živej totality“ národa.

Po 2. svetovej vojne Iljin prišiel s návrhom ústavy pre svätú Rus, ktorá sa opiera o pravoslávnu cirkev a ktorú povedie „národný diktátor“. Tento vodca musí byť zodpovedný za všetky funkcie vlády a má viesť centralizovaný štát. Voľby budú existovať, ale ich účelom bude čisto „duchovná“ podpora vodcu. Sčítanie hlasov je preto irelevantné: „Musíme odmietnuť slepú vieru v počty hlasov a ich politický význam.“ A ako to kedysi dávno Iljin napísal, tak to Vladimír Putin aj v Rusku zrealizoval. V parlamentných voľbách v roku 2011 a v prezidentských voľbách 2012 ani Putin, ani jeho strana nezískali väčšinu. A tak si jednoducho potrebné hlasy pridal.

Problémom západných politikov je, že si dlhodobo neuvedomujú, že prezident Vladimír Putin nevládne v normálnom politickom režime západného typu, ktorý je možné zastrašiť, alebo motivovať ekonomickými sankciami či pôžičkami. Nevnímajú, že Rusko je iné a vyznáva iné hodnoty, ako liberálny Západ. Na ilustráciu ruskej inakosti jeden fakt- keď sa aj v Rusku objavil svetový mega bestseller erotickej trilógie „Päťdesiat odtieňov šedej“, nebol to v Rusku najpredávanejší knižný titul. V rebríčku nad nim boli „Obyčajné životy svätých“ spísané otcom Tichonom. Kniha opisuje životy rôznych pravoslávnych kňazov a bola napísaná populárnym duchovným, ktorý je považovaný za Putinovho spovedníka.

Ruský prezident Vladimir Putin vo svojom prejave z 30. septembra tohto roku označil západné liberálne hodnoty za „priamy satanizmus“. Iljin to videl podobne: „Západ infikoval Rusko antikresťanským vírusom. Ako sme stratili spojenie s Bohom a s kresťanskou tradíciou, ľudstvo bolo morálne oslepené a zachvátené materializmom, iracionalitou a nihilizmom.“ Po sedemdesiatich rokoch ateistickej boľševickej vlády sa Rusi stotožnili s pravoslávím a s Putinovou veľkorysou finančnou podporou pre cirkev a aj s rolou pravoslávnej cirkvi. Páči sa im jej imperiálna pompéznosť. Väčšina Rusov v bežnom živote chodila (kým ju následkom sankcií nezavreli) častejšie do IKEA, alebo na hamburger do MCD, ako do kostola, ale sedemdesiat až deväťdesiat percent z nich sa bez zaváhania hlási k pravoslávnej viere.

Dnešné Rusko je v akomsi pseudonáboženskom tranze. Verí, že má poslanie vybojovať víťaznú bitku s morálne skazeným Západom. Nie je to v ruských dejinách nová myšlienka. Prestupovala ruskou kultúrou celé stáročia. Filozof Ivan Iljin ju vo svojej vízii kedysi posunul do extrému. Potom sa objavil chladný, kalkulujúci a nesmierne ambiciózny dôstojník sovietskej tajnej služby, ktorý chcel nahradiť liberálny myšlienkový model svojho predchodcu Borisa Jeľcina niečím iným, čo by Rusi prijali po sklamaní zo všeobecného rozvratu po zániku ZSSR. Takmer zabudnuté Iljinove konzervatívne myšlienky o veľkej úlohe Ruska v dejinách poslúžili Putinovi ako manuál k myšlienke „Ruského sveta.“. Nebol to teda, ako to tvrdí populárna internetová legenda, súčasný kontroverzný ruský mysliteľ Alexander Dugin, na ktorého Ukrajinskí tajní spáchali nedávno atentát pri ktorom omylom zahynula miesto neho jeho dcéra Daria, ale už takmer 70 rokov mŕtvy Ivan Iljin. On je inšpirátorom Ruského sveta.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články