Prehľad správ

Najnovšie články

Kam na základnú školu?

Blíži sa zápis detí do Základných škôl ročníkov narodenia 2017/2018

Svoje ratolesti môžete prihlásiť na ktorúkoľvek Základnú školu a splniť si tak povinnosť naplnenia povinnej desaťročnej školskej dochádzky. Povinnosť prijať prváčika má každá spádová Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, tzn. len štátna (mestská) škola. Táto povinnosť neplatí pre súkromné základné školy.

Mesto Martin určuje pre základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:
a) zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v čase od 14.00 do 18.00 hod. vždy prvú stredu až piatok v týždni po 1. apríli kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že stanovený termín bude zhodný s veľkonočnými prázdninami, termín zápisu sa presúva na nasledujúcu stredu až piatok,
b) v osobitných závažných prípadoch môže riaditeľ školy dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný dodatočný termín zápisu.

Presné miesto, dátum a čas konania zápisu oznámi riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste.

Zoznam Základných škôl v meste Martin:

Pozrite si kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ v meste Martin

Ak ešte nie ste rozhodnutí, do ktorej základnej školy zapíšete svoje dieťa, ponúkame vám prehľad základných škôl v meste Martin (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin spoločne aj so súkromnými základnými školami) zoradených podľa kvality vzdelávacieho procesu. Poradie sme určili na základe výsledkov Testovania 9. (takzvaný monitor 9 od NÚCEM), ktorého sa zúčastnilo 505 žiakov dňa 18.05.2022.

Prečo práve Testovanie (Monitor) 9 ako kritérium výberu? Je to jediná celoslovenská skúška kvality vyučovacieho procesu, ktorá nie je subjektívna. Jej cieľom je porovnávať výkony žiakov v testoch – ranking a získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ. Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu a poskytuje školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledky, ktoré žiaci martinských škôl dosiahli, sú celkovo nad priemerom Slovenska. V predmete matematika v priemere o 4,77 % lepšie a v predmete slovenský jazyk a literatúra o 2,85 % lepšie.

Pomohli sme s výberom?

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články