Prehľad správ

Najnovšie články

Hlasovanie o druhom Národnom cintoríne sa (zatiaľ) odkladá

Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku vyše 300 významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života, napríklad významných slovenských spisovateľov Janka Kráľa, Svetozára Hurbana Vajanského a Martina Kukučína.

Správy z tlače
Prvá: V pondelok (22.3.2021) predpoludním sa na Národnom cintoríne v Martine konala spoločná tlačová konferencia členov petičného výboru „Národný cintorín je len jeden“, predsedu Matice slovenskej, zástupcu SNK, predsedu miestneho odboru Živena v Martine a poslankyne VÚC Žilina. Cieľom bolo oznámenie stanoviska a ďalších krokov k návrhu zákona, ktorým chce NR SR vyhlásiť Ondrejský cintorín v Bratislave za druhý Národný cintorín.“

Druhá: Podľa mestského poslanca a jedného z iniciátorov petície Michala Uherčíka to nie je ultimátum, ale žiadosť 3000 ľudí z regiónu Turca podpísaných pod petíciou. “Odovzdáme ju do rúk predsedu NR SR alebo jedného z podpredsedov. Pokiaľ zákon pôjde ďalej, petíciu rozšírime na územie celého Slovenska. A oslovíme ministerstvo financií, ministerstvo kultúry a prezidentku SR so žiadosťou o stretnutie. Aby sme vysvetlili odborný postoj k tomu nesystémovému a neodbornému návrhu zákona,” povedal Uherčík.

O všetkom teda malo rozhodnúť hlasovanie poslancov v štvrtom marcovom týždni počas 25. schôdze parlamentu. Najnovšie správy, ktoré máme od pána poslanca PaedDr. Petra Vonsa (OĽaNO), okrem iného aj poslanca mestského zastupiteľstva v Martine a poslanca Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa angažuje v prospech Národného cintorína v Martine, hovoria, že predsedovia koaličných klubov sa dohodli, že návrh (číslo parlamentnej tlače 453 (Ondrejský cintorín)) sa presúva na ďalšiu schôdzu a poslanec M. Svrček zo SME rodina bude zodpovedný za odstránenie všetkých nejasností súvisiacich s návrhom a dohodu na ďalšom postupe.

Niekoľko historických faktov
Národný cintorín bol založený koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. Jeho založenie súviselo s osvietenskými reformami, ktoré zakázali pochovávať intra – muros (vo vnútri mesta) a museli sa zriadiť nové cintoríny. V roku 1785 bol vykonaný súpis cintorínov a krýpt a z tohto dokumentu je známe, že dnešný Národný cintorín v Martine založili už v roku 1780, teda pred piatimi rokmi, ako bol urobený súpis. Cintorín slúžil aj pre obyvateľov priľahlých obcí Jahodníky, Tomčany a Dolina.

Pomaly sa zapĺňal, preto sa v roku 1865 po dohode s rodinou Révaiovcov rozšíril o ďalší pozemok. No i tento priestor sa čoskoro zaplnil. V roku 1903 mesto odkúpilo od baróna Júliusa Révaia za 1000 korún pozemok na rozšírenie s výmerou 1 katastrálneho jutra (dnešných 5 754,642 m2). V roku 1909, od baróna Júliusa Révaia prikúpilo mesto ešte malý kus zeme na zarovnanie pôdorysu . Zaplatilo vtedajších 300 korún. Tým nadobudol dnešné rozmery s výmerou 23 580 m2.

Zdroj fotografie: Mapio.net
Svoj celonárodný význam si získal cintorín druhej polovici 19. storočia, keď bola starostlivosť oň zverená Matici slovenskej. Turčiansky Sv. Martin (od roku 1951už len Martin), ako miesto Národného cintorína, nebol vybraný náhodne. V 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry. V roku 1967 bol cintorín vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku.
Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri hrobe Milana Hodžu (október 2019). Zdroj fotografie: SITA / autor: Milo Fabian
Výnimočné postavenie si Národný cintorín v Martine udržal aj po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Matica slovenská na cintoríne v Martine v roku 1993 s poctami pochovala ostatky spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, ktorý zomrel v argentínskom exile. Neskôr, v roku 2002, aj ostatky československého premiéra Milana Hodžu, ktorého telo previezli z USA. Obaja mali štátne pohreby s najvyššími poctami.
Zdroj fotografie: Profil.kultury.sk, Peter Fratrič
Hrob Janka Kráľa. Zdroj fotografie: Wikimedia.org
Hrob Marina Kukučína. Zdroj fotografie: Mapio.net

Bratislavský „povýšený“ cintorín
Podľa vyjadrenia primátora Valla legislatívny návrh „povýšenia“ Ondrejského cintorína na národný s vedením Bratislavy nikto z navrhovateľov zákona nekonzultoval. Takéto Snahy o „povýšenie“ sa ale neobjavili v parlamente prvý raz. Aktívni koaliční poslanci iba opisujú z dávnejšieho návrhu ministra za OĽaNO Jána Budaja. Ten, ešte ako opozičný poslanec, v minulom volebnom období predložil návrh na zmenu zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Pod Budajov návrh sa vtedy podpísali aj jeho vtedajší opoziční kolegovia Matovič a Heger. Keby návrh bol parlament schválil, mal platiť od 1. januára 2019.

V dôvodovej správe, prečo Slovensko takýto zákon potrebuje, poslanec Budaj argumentoval, že „cieľom návrhu zákona je, aby popri Národnom cintoríne v Martine z 19.storočia mohol vzniknúť aj Národný cintorín v meste Bratislava, ktoré sa na konci 20.storočia stalo hlavným mestom Slovenskej republiky“.

Uveďme ďalšie argumenty Jána Budaja, ktoré sa opakujú ako mantra i v argumentácii terajších vládnych poslancov: „Návrh na vytvorenie bratislavského Národného cintorína nie je návrhom, ktorý by išiel proti poslaniu Národného cintorína v Martine, ale je jeho logickým pokračovaním. Národný cintorín v Martine, dnes už zaplnený, má mať aj naďalej to isté postavenie, ako doteraz. Zostane tak výrazom organického vývoja slovenskej komunity, ktorého pokračovaním má byť bratislavský Národný cintorín.“ Budaj je teda autor myšlienky, že na 5 miliónovom Slovensku môžu byť vlastne až dva Národné cintoríny! Martinský, ako keby pre národnú minulosť a bratislavský, ako keby pre národnú prítomnosť a budúcnosť.

Prečo práve Ondrejský cintorín?
Je to najstarší jestvujúci cintorínom v Bratislave. Bol založený v roku 1784, asi teda o 4 roky neskôr ako cintorín v Martine. Za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený o 21 rokov neskôr (1988). Z významných slovenských politikov spred roku 1989 je tu pochovaný iba Vavro Šrobár, čo je v tejto kauze tak trochu symbolické, lebo to bol zarytý odporca riešenia, že sa Martin stane po roku 1918 hlavným mestom Slovenska.

Od päťdesiatych rokov 20. storočia sa na Ondrejskom cintoríne pochovávalo iba výnimočne. Je tu pochovaný prezident Michal Kováč a herci Július Satinský a Marián Labuda. Nájdeme tu aj hrob speváčky Jany Kocianovej. Zo starších hrobov je tu miesto odpočinku dramatika Ferka Urbánka, biskupa Jácinta Rónaya, ktorý bol učiteľom detí Lajosa Kossutha, alebo je tu hrob Jozefa Szlávyho, strážcu koruny a ministerského predsedu Uhorska v časoch maďarizácie (v tejto funkcii v rokoch 1872 -1874). Nájde sa tu aj hrob grófa Štefana Esterházyho, ktorý počas revolúcie 1848 – 49 bol jedným z troch parlamentárov, ktorí odovzdali list o kapitulácii ruskému generálovi Rüdigerovi. Od roku 1860 začal byť znovu politicky aktívny, v duchu Rakúsko-Maďarského vyrovnania. V županskej funkcii potláčal rodiace sa robotnícke, ale aj slovenské národné hnutie.

Okrem uhorských šľachticov väčšina tunajších hrobov patrí prešpuráckym mešťanom rôznej národnosti ako boli napr. vinár a hoteliér Jakub Palugyai, alebo podnikateľ a mäsiar Rudolf Manderla, ktorý postavil prvý bratislavský „mrakodrap“- Manderlák.

Zdroj fotografie: Pluska.sk

Svoj hrob tu má aj Ignác Lamár, známy skôr ako pitoreskná bratislavská postavička Schöne(r) Náci. Pôvodne bol cukrársky učeň, neskôr kulisár, pomocník u obuvníka, nosič uhlia a tiež prášil koberce, okrem toho chodil po dvoroch a spieval. Dámy zdravil „ruky bozkávam“ v troch jazykoch. Zomrel opustený vo veku 70 rokov v Lehniciach. Jeho hrob označený krížom zo zvarených lešenárskych trubiek a bez mena časom spustol. Na Ondrejský cintorín boli jeho pozostatky prenesené v roku 2007. Na poslednej ceste si Ignáca Lamára uctilo asi 400 väčšinou starších Bratislavčanov a zaspievala skupina Lojzo ich vlastnú pesničku Schöne Náci. Za čo sa považoval a ako myslel o priestore, kde jeho kosti nakoniec spočinuli, má Schöne(r) Náci napísané na náhrobku v troch prešpurských jazykoch „…som Bratislavčan.“ Genius loci proste neprenesiete a ani zákonom na národný „nepovýšite“!

Hrob prezidenta ako argument

Hrob prezidenta Michala Kováča a jeho manželky Emílie. Zdroj fotografie: Bratislavskenoviny.sk

Budaj zatiahol do boja za „povýšenie“ Ondrejského cintorína aj mŕtveho prezidenta. „Michal Kováč už pred svojou smrťou vedel, že mám dlhoročný plán, aby aj Slovensko malo národný cintorín v hlavnom meste. Myslím si, že to ovplyvnilo aj jeho rozhodnutie, aby práve tu bol pochovaný,“ povedal Budaj vo videu, ktoré zverejnil na podporu aktuálnej poslaneckej iniciatívy 10.3.2021 na facebooku Ministerstva životného prostredia. Dovolíme si o tomto tvrdení pochybovať. V prvom rade prezident Michal Kováč nebol taký márnomyseľný, aby si myslel, že jeho hrob bude základom nového národného cintorína a v druhom rade, jeho zdravotný stav bol už osem rokov pred smrťou (r. 2016) už tak vážny, veď v roku 2008 verejne priznal, že trpí syndrómom Parkinsonovej choroby, že asi na takéto debaty o mieste jeho posledného odpočinku s Jánom Budajom nebol priestor.

Položme si otázku: Prečo nepovýšiť iný bratislavský cintorín? Ponúka sa aj iný kandidát s oveľa vyšším „národným“ potenciálom tam pochovaných osobností. Alexander Dubček, významná postava československej politiky druhej polovice 20. storočia má hrob na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí. Tento cintorín bol založený v roku 1912 ako cintorín pre chudobných a je dnes miestom posledného odpočinku napr. aj Janka Alexyho, Emila Boleslava Lukáča, Janka Borodáča, Ivana Bukovčana, Ján Cikkera, Jána Čajaka mladšíeho, Vladimíra Dzurillu, Vladimíra Fajnora, Margity Figuli, Kolomana Gögha, Antona Habovštiaka, Mikuláša Hubu, Viery Husákovej, Fraňa Kráľa, Ivana Krajíčka, Jozefa Krónera, Jána Kostru, Jána Langoša, Vojtecha Mihálika, Ľuda Ondrejova, Dušana Pašeka, Andreja Plávku, Lucie Poppovej, Otta Smika, Mila Urbana, Ľuba Zelienku a mnohých ďalších osobností. Ak niektorý z bratislavských cintorínov najlepšie podporuje Budajov argument, že „od vzniku ČSR klesal význam mesta Martin ako hlavného strediska slovenskej kultúry a politiky. Bez toho, aby sme znižovali význam a prínos iných slovenských miest pre slovenskú vzdelanosť, politiku a kultúru, je už dávnejšie faktom a naším úspechom, že najväčším slovenským centrom kultúrneho, politického, ale aj celospoločenského významu je mesto Bratislava. Národný cintorín ostával ale – až doposiaľ – iba v Martine“, tak je to cintorín v Slávičom údolí. Ale o ten navrhovateľom zákona nejde.

Niet dymu bez ohňa
Myslíme si, že podstata „povýšenia“ leží úplne inde. Na to, aby sme ju odhalili, musíme sa ponoriť do hlbín ponovembrovej slovenskej politiky a mýtov, psychológie a psychiatrie, ktoré okolo politiky povznikali a rôzne zmutovali.

Ponúkame vám našu hypotézu. Ale najskôr dajme opäť slovo Jánovi Budajovi, sami by sme podstatu ozajstnej motivácie k tejto legislatívnej iniciatíve lepšie nepovedali: „K návrhu vyzdvihnúť historický Ondrejský cintorín za Národný cintorín v hlavnom meste treba dodať, že tento cintorín bol … v 70. – tych rokoch 20. storočia terčom likvidačnej politiky totalitného režimu. …Od čias zápasu o bratislavské cintoríny odpor voči totalite už iba silnel, až sa spolu s kresťanským disentom zlial do demokratického hnutia, ktorého úspech si každoročne pripomíname štátnym sviatkom 17. novembra.“ Slovami autora nápadu „povýšenia cintorína“ sme zamierili od čias bratislavských ochranárov, disidentov a aktivistov združených v petícii za záchranu Ondrejského cintorína, ktorá prerástla do samizdatu Bratislava nahlas (r. 1987), ktorý redigoval Ján Budaj, až do čias novembrovej tribúny na Námestí SNP v roku 1989.

Ján Budaj si v svojom návrhu položil otázku: Kde by už bolo lepšie oslavovať každoročne štátny sviatok 17. novembra? A hneď aj podsunul verejnosti odpoveď. Predsa tam, kde sa podľa jeho interpretácie začali písať moderné politické dejiny Slovenska – na Ondrejskom cintoríne v Bratislave! Veď posúďte: „Prvým prejavom občianskeho aktivizmu na Slovensku, stavajúceho sa proti rozhodnutiam komunistického režimu, bola akcia hŕstky ľudí, s ktorými som sa začal zaujímať o dianie na Ondrejskom cintoríne. Správa cintorína začala totiž maľovať po pomníkoch podivné znaky a čísla, ktoré ale vzápätí preškrtávali. Zistil som, že tento súboj značiek a neumelo namaľovaných čísel je vizuálnym prejavom kádrovania nebožtíkov zo strany komunistov, ktorí tlačili mestských pamiatkarov, aby z pôvodných cca 15 000 historických hrobov ostalo na ploche cintorína čo najmenej.

Asi aj preto bola vzbura hŕstky občanov v totalitných pomeroch niečím nebývalým, vyvolala veľký záujem verejnosti a znepokojila stranícke orgány. Tie nariadili ŠtB začať s represiami, útokmi v tlači, vyhadzovaním z práce a začali aj trestné vyšetrovanie. Nakoniec ale spontánna verejná solidarita a neústupnosť ochranárov zaskočili komunistov natoľko, že od plánu ustúpili a tak historické cintoríny (Ondrejský, Pri Kozej bráne a Mikulášsky) ostali v Bratislave podnes.

Od boja o cintoríny (1980-1981) sa skupina ochranárov odvažovala ku ďalším a ďalším ochranárskym bojom.“ Ospravedlňujeme sa za tieto dlhé citáty z internetovej stránky www.janbudaj.sk, ale sú pre objasnenie podstaty motivácie hlavnej postavy tohto príbehu veľmi dôležité.

Bratislava nahlas, zdroj ilustrácie: Facebook Jána Budaja

Máme tu človeka milión. Najskôr študenta polapeného pohraničníkmi pri ilegálnom prechode hraníc, vydieraného ŠtB-ákmi, bratislavského ochranára, kuriča – disidenta, tribúna revolúcie, človeka zákulisne vyhnaného pred prvými slobodnými voľbami v máji 1999z čela kandidátky VPN, potom vydavateľa novín, komunálneho bratislavského i parlamentného politika a teraz dokonca ministra Matovičovej vlády (v čase keď píšeme tieto riadky). Je to osobný politický príbeh, celá jeho vnútorná štruktúra, udalosť za udalosťou je akoby poskladaná do jedného epického celku. A všetko sa to začalo kedysi dávno „bojom o cintoríny“. Chýba už len posledný úsek, lebo oblúk nedokončenej revolúcie sa patrí uzavrieť. Už chápete?

Za pravdu našej interpretácii o skutočnej podstate návrhu na vznik druhého „Národného cintorína“ dáva aj princíp tzv. Occamovej britvy: Ak na nejaký jav sú viaceré vysvetlenia, je lepšie uprednostniť to najmenej zložité. Myslíme si, že sme ho čitateľovi, ako aj poslancovi parlamentu M. Svrčekovi zo SME rodina, ktorý podľa koalície zodpovedá za odstránenie nejasností súvisiacich s návrhom a dohodou na ďalšom postupe koalície, aby sa mohlo v parlamente spoločne úspešne za „povýšenie“ hlasovať, ponúkli, koho treba predovšetkým presvedčiť, aby si nestaval pomník.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články