Prehľad správ

Najnovšie články

Sexuálna výchova podľa kmeňa Muria

Sexuálne vzdelávanie mládeže kmeňa Muria zo štátu Madhjapradéš v severovýchodnej Indii je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou kmeňového života. Muriovia majú veľmi otvorený vzťah k predmanželskému sexu, ktorý je pre nich rovnako samozrejmý ako ostatné základné ľudské potreby. Všetko sa odohráva v mládežníckych ubytovniach zvaných ghotul. Tam dievčatá a chlapci nadväzujú sexuálne vzťahy. Atraktivita jedinca nehrá rolu, nikto nie je z erotických aktivít vynechaný.

Muriovia berú dospievanie ako obdobie, keď majú mladí ľudia príležitosť naučiť sa potrebné sexuálne zručnosti, splniť si svoje erotické túžby, spoznať rôznych partnerov a zúčastňovať sa komunitnej lásky. Promiskuita v radoch mládeže je všeobecne podporovaná tradíciou kmeňa.

Dospievajúca mládež z kmeňa navštevuje inštitúciu zvanú ghotul, kde okrem iného získava aj sexuálne skúsenosti. Ide o akýsi „internát“, v ktorom panuje sexuálna sloboda. Dievčatá a chlapci tu objavujú tajomstvo sexuality, pravidelne striedajú partnerov, kým nevytvoria stále dvojice. Takto vzniknuté mladé páry potom už žijú mimo ghotulu.

Ghotul je priestranná hlinená či drevená chatrč, ktorá slúži mládeži z kmeňa ako kolektívna ubytovňa. V chatrči sa združujú dospievajúce dievčatá a chlapci z jednej dediny Podľa prastarej legendy odovzdávanej v kmeni Muria ústnou formou z generácie na generáciu, prvý ghotul stvoril samotný boh tanca Lingo Pen. Tento boh bol skvelým hudobníkom, a tak najskôr naučil hrať na bubny mladíkov, aby sa z nich neskôr stali vášniví milovníci. Ľudia z tohto kmeňa totiž veria, že ten, kto je dobrý hudobník, je zároveň aj dobrým milencom.

Ghotul. Zdroj fotografie: Archív redakcie

Ghotul má pre príslušníkov kmeňa svoje nezastupiteľné miesto, pretože pre nich predstavuje ústredný bod tamojšieho spoločenského, kultúrneho a náboženského života. Tento zdieľaný priestor slúži ako platforma pre socializáciu, učenie a praktizovanie fyzických aktivít medzi oboma pohlaviami. Príslušníci kmeňa Muria chápu nadväzovanie sexuálnych vzťahov pred svadbou ako neoddeliteľnú súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Deti sú od útleho veku pripravované na pobyt v ghotule a sex, ktorý v ňom v čase dospievania čulo praktizujú, berú ako úplne samozrejmú vec.

Obyvatelia ghotulu sa okrem sexu venujú najrôznejším činnostiam. Učia sa tancu a spevu, ale pracujú aj v poľnohospodárstve, upratujú, varia, alebo sa vzdelávajú. Dôležitou úlohou je pre nich tiež zoznámenie sa s ich poslaním slúžiť verejnosti. Sú pozývaní, aby spievali a tancovali na svadbách či náboženských slávnostiach, alebo festivaloch. Dievčatá sa zúčastňujú svadieb ako družičky, chlapci pôsobia ako miništranti pri náboženských obradoch a na pohreboch.

Do ghotulu vstupujú chlapci a dievčatá vo veku okolo 10-12 rokov. Na čele spoločenstva dievčat a chlapcov stoja dvaja vodcovia: dievča, ktoré sa nazýva Belosa a chlapec, ktorému sa hovorí Siredar . Akonáhle mladí ľudia nastúpia do ghotulu, nesmú používať meno, ktoré im dali rodičia pri narodení. Sami si zvolia nové meno. Chlapci a dievčatá musia dodržiavať určité pravidlá. K nim patrí striedanie partnerov, aby sa sexu dostalo všetkým členom ghotulu bez rozdielu a ďalej je striktne vyžadovaná ochrana pred počatím keď dievča dosiahne dospelosť. Pokiaľ by otehotnela skôr, musí ghotul okamžite opustiť a vracia sa k svojej rodine.

Zdroj fotografie: Wikimedia.org

Dospievajúci členovia kmeňa sa v ghotule učia mať radi svoje telo a je im vštepované, aby boli náležite pyšní na svoj vzhľad. Dôraz je kladený aj na to, aby sa mládež naučila pomáhať si nielen medzi sebou, ale aj ostatným, najmä starším, alebo inak handicapovaným ľuďom. Kmeňové ubytovne boli vytvorené za účelom, aby sa chlapci a dievčatá naučili vyznávať hodnoty, akými sú priateľstvo alebo jednota, boli empatickí a uprednostňovali komunitné záujmy pred tými vlastnými. To všetko napomáha v emocionálnom raste, stmeľuje jedincov dohromady a tvorí základy pre zodpovedné správanie v dospelosti. Stretávame sa tu na jednej strane so slobodným prístupom k sexualite, na druhej strane je kladený dôraz aj na plnenie povinností.

Mladí si síce môžu slobodne vybrať partnera, ale pár spolu môže stráviť maximálne sedem spoločných nocí. V niektorých ghotuloch je toto pravidlo nastavené ešte striktnejšie a konkrétny pár smie mať sexuálny styk iba dvakrát až trikrát za sebou.

Všeobecne platí, že starší jedinci zaučujú v sexe tých menej skúsených mladších. Mládež si skúša najrôznejšie sexuálne praktiky a polohy. Pozornosť je venovaná aj tomu, ako najlepšie uspokojiť konkrétneho partnera. V prípade, že sa niekto ešte necíti byť na sex pripravený, alebo ho z nejakého dôvodu nechce, nie je k nemu nútený a ostatní počkajú, kým sa k nim sám dobrovoľne pridá.

Zdroj fotografie: Wikimedia.org

Tanec a s ním spojené hry patria od pradávna k tradíciám kmeňa. Je „predohrou“ pre sexuálne hry. Tanečné vystúpenia sprevádzané spevom a hrou na hudobné nástroje, sa odohrávajú najmä večer. Po západe slnka prichádza do areálu ghotulu ako prví chlapci. Niektorí z nich fajčia tabak, rozprávajú sa pri ohni a hrajú na bubny, alebo iné hudobné nástroje. Krátko po nich prídu aj dievčatá, ktoré začnú spievať a tiež tancovať. Všetci sa postupne zapájajú, tancujú, spievajú a hrajú rôzne hry s erotickým podtextom. Záverom večera vytvoria chlapci a dievčatá pary.

Výber partnera, s ktorým sa budú oddávať sexu je síce slobodný, ale musia ho schváliť obaja vodcovia ghotulu. Tí dohliadajú na to, aby sa vystriedali všetci členovia spoločenstva a dostalo sa tak aj na jedincov, ktorí nie sú napríklad pre ostatných fyzicky atraktívny. V ghotule totiž ide predovšetkým o zabezpečenie rovnosti medzi všetkými účastníkmi. Dôraz je kladený najmä na povinnosť a demokraciu, romantika je v tomto prípade až na druhom mieste. Nasleduje dlhá noc plná hýrenia a sexu, kedy sa partneri medzi sebou pravidelne striedajú.

V manželstve Muriovia neveru odsudzujú, zakladajú si na vernosti a cudzoložstvo sa tu prakticky vôbec nevyskytuje. Má sa za to, že v ghotule sa mladí ľudia dostatočne „vybláznia“, a v manželstve potom už žijú usporiadane. U Muriov sa prakticky nevyskytujú žiadne trestné činy, ktorých motívom by bola žiarlivosť či nevera.

Pre kmeň Muria je vzdelávacia inštitúcia ghotul súčasťou ich kultúrneho dedičstva a snažia sa ho udržať aj v dnešnej dobe. Súčasná indická spoločnosť pod vplyvom vonkajších vplyvov pozerá na ghothul ako na miesto, kde dochádza k archaickému promiskuitnému sexuálnemu správaniu. Mnoho ľudí zvyky a tradície Muriov poburujú a považujú kmeňom organizovaný predmanželský sex dospievajúcich za škandalózny. Aj medzi samotnými mladými vzdelanými príslušníkmi z kmeňa Muria sa čoraz častejšie ozývajú hlasy požadujúce zrušenie tejto tradície. Avšak tieto požiadavky sa u väčšiny Muriov zatiaľ stretli skôr s nepochopením.

Podporte článok zdieľaním

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pocket
Pocket

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad správ

Najnovšie články